Normatīvie akti

Publicēts Pr, 25/07/2022 - 12:45

Ministru kabineta noteikumi:

Noteikumu Nr. Datums Saturs
Likums 04.06.2009. Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums.
Likums 17.11.2010. Dzīvokļa īpašuma likums.
Likums 16.02.1993. Par dzīvojamo telpu īri.
Likums 20.06.2002. Dzīvesvietas deklarēšanas likums.
Likums 28.10.2010. Atkritumu apsaimniekošanas likums.
Likums 06.12.2001. Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā.
MK noteikumi Nr.1013 09.12.2008. Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu.
MK noteikumi Nr.238 19.04.2016. Ugunsdrošības noteikumi.
MK noteikumi Nr.204 18.10.1994. Par siltumenerģijas piegādes nosacījumiem.
MK noteikumi Nr.876 21.10.2008. Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi.
MK noteikumi Nr.905 28.09.2010. Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības
MK noteikumi Nr.906 28.09.2010. Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi
MK noteikumi Nr.999 12.12.2006. Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu
MK noteikumi Nr.408 11.07.2017. Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valkas novada domes sēžu protokolu izraksti:

Protokola Nr. Datums Saturs
Nr.12.§.2. 28.08.2014. Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenu Valkas pilsētā
Nr.12.§.2. 28.08.2014. Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenu Valkas pilsētā (Rīgas iela 16 mājai)
Nr.12.§.2. 28.08.2014. Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenu Valkas pilsētā (juridiskām personām)
Nr.14.§.2. 24.11.2016. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
Nr.13 28.09.2017. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā
Nr.16.§.4. 28.12.2017. Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksas noteikšanu
Nr. 12.§.14. 26.08.2021. Par centralizētā tīklā piegādātās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā un Valkas pagasta Sēļu ciemā apstiprināšanu

Nr. 73

Protokols (Nr.6, 7.§)

31.03.2022. Par centralizētajā tīklā piegādājamās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā un Valkas pagasta Sēļu ciemā apstiprināšanu
Protokols (Nr.11, 5.§) Domes lēmums Nr. 150 30.06.2022. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu apstiprināšanu Valkas pagastā
Protokols (Nr.11, 8.§) Domes lēmums Nr. 153 30.06.2022. Par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu noteikšanu Valkas pilsētā
Protokols (Nr.11, 16.§) Domes lēmums Nr. 161 30.06.2022. Par centralizētajā tīklā piegādājamās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā, Valkas pagasta Sēļu ciemā un Ērģemes pagasta skolas katlumājai pieslēgtajiem lietotājiem apstiprināšanu

Protokols (Nr.22, 4.§)

Domes lēmums Nr.274

24.11.2022. Par centralizētajā tīklā piegādājamās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā, Valkas pagasta Sēļu ciemā un Ērģemes pagasta skolas katlumājai pieslēgtajiem lietotājiem apstiprināšanu
Domes lēmums Nr.207 27.07.2023. Par centralizētajā tīklā piegādājamās siltumenerģijas cenas Valkas pilsētā, Valkas pagasta Sēļu ciemā un Ērģemes pagasta skolas katlumājai pieslēgtajiem lietotājiem apstiprināšanu