Par mums

SIA "Valkas Namsaimnieks" apsaimniekojamās mājas

SIA "Valkas Namsaimnieks" Valkas pilsētā uz doto brīdi apsaimnieko 80 daudzdzīvokļu mājas.

Reģistrācija http://www.valkasnams.lv mājaslapā tiek nodrošināta tikai šo māju dzīvokļu īpašniekiem, to pārstāvjiem, īrniekiem, kā arī uzņēmumiem, kas piedalās iepirkuma konkursos.

IELA Mājas Nr.
Ausekļa 6, 8, 26, 28, 46, 48, 50, 52.
Domes bulvāris 1.
Fr.Roziņa 1, 3.
Kūru 9.
Latgales 3, 4, 8.
Merķeļa 13, 13a,15, 23.
Oškalna 8.
Parka 1, 2b.
Puškina 8.
Raiņa 2, 5,12, 12a, 14, 18, 42.
Rīgas 3, 5, 6, 6a, 6b, 8, 16, 18, 25a, 29, 30a, 34, 35, 40, 42, 44, 54, 90.
Rūjienas 4, 6, 8.
Semināra 2b, 3, 4, 4k, 6, 11, 17, 19.
Sēru 2
Stendera 2, 3.
Tālavas 3, 5, 6, 7, 19, 24.
Tirgus 12, 14, 16.
Varoņu 28, 30, 32, 36, 38, 40.
Viestura 1, 2, 3.

 

Uzņēmums

Rīgas iela 22 (no pagalma puses)
Rīgas iela 22 (no pagalma puses)

SIA "Valkas Namsaimnieks" ir Valkas novada domes 100% kapitālsabiedrība, kuras pamatdarbības veids ir nekustamā īpašuma apsaimniekošana, siltumenerģijas pārvade.

AMATS VĀRDS, UZVĀRDS TĀLRUNIS
Valdes loceklis Ivo Meļķis 64781272
Galvenā grāmatvede Ināra Lazdiņa 64781269, 26136343
Grāmatvede Alda Valtiņa 64781271, 25443317
Īres grāmatvede Silva Ioos 64781271, 25443317
Kasiere Vita Aumeistere 64781275
Dzīvojamo māju apsaimniekošanas speciālists Andris Graudiņš 26546111
Juriskonsulte Ilona Biseniece 64781269
Jurista palīgs Līga Stale 64781269, 28632884

 

Jūs varat mūs atrast ar Google kartes palīdzību...
Ieeja SIA "Valkas Namsaimnieks" telpās no pagalma puses. Piebrauktuve pagalmā  no Raiņa ielas.

 

 

 

 

Struktūra

Kontakti

REKVIZĪTI:   NORĒĶINU KONTI:

Reģistrācijas Nr. LV44103055060

Adrese: Rīgas iela 22, Valka, LV-4701

Tālrunis/fakss: 64781272

  SEBUB.png Banka:AS "SEB banka"
Konts: LV19UNLA0050013869084
Kods: UNLALV2X
    SWEDBANK.png

 

Banka:AS "Swedbank"
Konts: LV95HABA0551034454841
Kods: HABALV22

Cienījamie klienti! Veicot rēķina apmaksu caur internetbanku, ailē - Maksājuma mērķis obligāti norādīt Pers.rēķina Nr. (četru ciparu skaitlis SIA Valkas Namsaimnieks rēķina labajā augšējā malā)   luminor_dnb.png

 

Banka:AS "DNB banka"
Konts: LV64RIKO0002013161106
Kods: RIKOLV2X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANA:

Pirmdienās:   no 14:00 līdz 18:00

Vēlams iepriekš pieteikties, zvanot tel.: 64781269

Valdes loceklis: Ivo Meļķis

 

NORĒĶINI:

Darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 17:00 -  Īres grāmatvede Silva Ioos tālr. 64781271, mob. 25443317

 

ŪDENS SKAITĪTĀJU NODOŠANA:

Darba dienās no plkst. 09:00 līdz 16:00 (no mēneša 25 līdz 27 datumam ieskaitot) - Kasiere Vita Aumeistere tālr. 64781275

 

AVĀRIJAS VAI ŪDENS SKAITĪTĀJU MAIŅAS PIETEIKŠANA:

Darba dienās no plkst. 08:00 līdz 12:00 un 13:00 līdz 17:00 -  tālr. 29426197

 

AVĀRIJAS DIENESTA DEŽURANTS:

Darba dienās pēc darba laika un brīvdienās vai svētku dienās - visu diennakti

Tālrunis 25606020.

 

ĀRKĀRTAS GADĪJUMI:

Ugunsdzēsības un glābšanas dienests 112
Gāzes avārijas dienests 114
Ātrā medicīniskā palīdzība 113 vai 112
Policija 110 vai 112
Pašvaldības policija 64723431

 

Struktūra