SIA “Valkas namsaimnieks” būvdarbi no EUR 20000 līdz 170000

 

Paziņojuma datums

Iepirkuma Id.Nr.

Iepirkuma priekšmets

Iepirkuma dokumentācija

Atbildes un skaidrojumi

Lēmuma pieņemšanas datums

Izpildītājs

Līgumcena EUR bez PVN

2017.06.27.

SVN 2017/5/ERAF

Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Stendera iela 3, Valka atjaunošanas būvdarbi

Iepirkuma dokumentācija (ZIP arhīvs)

 

2017.08.02.

SIA "Plastik", reģ.Nr.44103057184 (sk.pielikumu), Būvdarbu līgums, Vienošanās Nr.1, Vienošanās Nr.2

121 365,30 €

 

121 540,07 € ar mainīto soc.nodokli