atkritumu šķirošana

Par ZAAO pakalpojumu maksas izmaiņām

Publicēts Ot, 31/05/2022 - 18:20

SIA " Valkas Namsaimnieks" informē, ka sakarā ar izmaiņām ZAAO pakalpojumu cenās no 2022 gada 1.jūlija maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Valkas novadā būs 22,25 EUR/m³ plus PVN.

Izmaiņas saistītas ar pieaugušajām energoresursu (galvenokārt degvielas) cenām.

SIA " Valkas Namsaimnieks"