Informācija dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par centralizētā tīklā piegādājamās siltumenerģijas cenu izmaiņām Valkas pilsētā un Valkas pagasta Sēļu ciemā  no 01.01.2024.

SIA „Valkas Namsaimnieks” informē, ka pamatojoties uz 2023. gada 30. novembra Valkas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 24), ar 2024. gada 1. janvāri stājas spēkā mainīgs apkures tarifs nākamajiem apkures periodiem, līdz jauna tarifa apstiprināšanai par vienu MWh dzīvojamās ēkās ar centralizēti piegādāto siltumenerģiju, turpmāk tarifs tiks noteikts saskaņā ar tarifu tabulu (sk.pielikumā);

Nav komentāru