kakis udens250x1662024.gada 30. aprīlī
Nr. 53

Informācija
dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem
par ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu izmaiņām
Valkas pagasta Sēļu ciemā no 01.07.2024.

SIA „Valkas Namsaimnieks” informē, ka pamatojoties uz 2024. gada 25. aprīļa Valkas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu ( protokols Nr.6) ,
ar 2024. gada 1.jūliju stājas spēkā šādas cenu izmaiņas ūdenssaimniecības pakalpojumiem :
Ūdenssaimniecības pakalpojumu cenas fiziskām un juridiskām personām:
-ūdensapgādes pakalpojuma cena – 1,03 EUR/m³ bez PVN
-kanalizācijas pakalpojuma cena – 1,36 EUR/m³ bez PVN
-kompleksā ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma cena– 2,39 EUR/m³
bez PVN.

SIA „Valkas Namsaimnieks”

 

Nav komentāru