Lūgums aizpildīt ZAAO anketu (sekot saitei)

Publicēts Tr, 29/11/2023 - 11:50

Labdien, godātais klient!

Augstu novērtējam mūsu līdzšinējo sadarbību un aicinām Jūs piedalīties ZAAO klientu ikgadējā aptaujā!

Lai turpinātu pilnveidot atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu kvalitāti, lūdzam Jūs veltīt 8 līdz 10 minūtes aptaujas aizpildīšanai!

Lai uzsāktu aptauju, dodieties šeit:

https://survey.alchemer.com/s3/7623485/072d130507f2

Jūsu atbildes gaidīsim līdz 2023. gada 11. decembrim (ieskaitot). Iesniedzot aptaujas anketu, Jūs piedalīsities pārsteiguma balvas izlozē!

Paldies par iesaisti un veltīto laiku ZAAO pakalpojumu pilnveidei!

 

SIA “ZAAO”

   +371 64281250, +371 26515556

   zaao@zaao.lv

Rīgas iela 32, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201

www.zaao.lv

Siltumenerģijas izmaksas

Publicēts Tr, 06/12/2023 - 16:05

Siltumenerģijas patēriņš katrai mājai un katru mēnesi var būt atšķirīgs. Tas veidojas no vairākiem faktoriem – āra gaisa temperatūras, vēja stipruma un virziena, ieregulētā siltuma padeves režīma siltummezglā, ēkas ārējo konstrukciju siltumnoturības, korekti nodotā karstā ūdens patēriņa un citiem. Patērētais siltumenerģijas daudzums ēkā tiek aprēķināts, ņemot vērā turpgaitas un atpakaļgaitas temperatūru starpību un caurplūdi.
Siltummezglā atrodas sensori, kuri regulē siltumenerģijas patēriņu atkarībā no āra gaisa temperatūras, atbilstoši uzstādītiem parametriem. Ja ārā būs auksts un temperatūra noslīdēs ievērojami zem nulles, tad siltumenerģijas patēriņš būs lielāks, bet ja būs silts tas samazināsies. Āra temperatūrai palielinoties virs +15 grādiem pēc celsija – siltummezgls izslēgsies vispār. Tas ir normāli, ka dienā, kad gaisa temperatūra ir augstāka, dzīvoklī radiatori var būt tikai remdeni, bet naktī, kad kļūst aukstāks, siltummezgls palielinās siltumenerģijas padevi un radiatori dzīvoklī kļūst daudz siltāki.
Siltuma padeve siltummezglos ieregulēta +20ºC ± 2ºC robežās, taču pēc iedzīvotāju vairākuma vēlmēm to var samazināt vai palielināt.

 

Siltumenerģijas patēriņš pa mājām Valkas pilsētā:

2023/2024 gada apkures sezona
2023.gada oktobris
2023.gada novembris
2023.gada decembris
2024.gada janvāris
2024.gada februāris
2024.gada marts
2024.gada aprīlis
Kopsavilkums: 2023/2024 gada apkures sezona

    

                             

2022/2023 gada apkures sezona
2022.gada oktobris
2022.gada novembris
2022.gada decembris
2023.gada janvāris
2023.gada februāris
2023.gada marts
2023.gada aprīlis
Kopsavilkums: 2022/2023 gada apkures sezona

 

Rūpējoties par iedzīvotāju maciņiem, Enefit Power&Heat Valka iedarbina rezerves katlu māju

Publicēts Ot, 16/05/2023 - 13:40

Ņemot vērā, ka vasaras periodā pieprasījums pēc apkures un siltā ūdens ir krietni zemāks nekā gada aukstajos mēnešos, siltumenerģijas piegādātājs Enefit Power & Heat Valkā SIA siltumenerģiju nodrošinās, izmantojot rezerves katlu māju Raiņa ielā 12B. Tas ļaus nepalielināt izmaksas par siltā ūdens uzsildīšanu.

Par ZAAO pakalpojumu maksas izmaiņām

Publicēts Tr, 07/12/2022 - 16:35

SIA „Valkas Namsaimnieks” informē, ka sakarā ar izmaiņām ZAAO pakalpojumu cenās, no 2023.gada 1.janvāra maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 24,16 EUR/m³ plus PVN.
Izmaiņas saistītas ar valstī apstiprinātajām dabas resursu nodokļa (DRN) izmaiņām, kas iekļautas Dabas resursu nodokļa likmē.

SIA „Valkas Namsaimnieks”

Par centralizētā tīklā piegādājamās siltumenerģijas un ūdenssaimniecības pakalpojumu cenu izmaiņām ar 2023.gada 1.janvāri

Publicēts Ce, 01/12/2022 - 13:00

Informācija dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par centralizētā tīklā piegādājamās siltumenerģijas
cenu izmaiņām Valkas pilsētā un Valkas pagasta Sēļu ciemā  no 01.01.2023.

SIA „Valkas Namsaimnieks” informē, ka pamatojoties uz 2022. gada 24. novembra Valkas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu (protokols Nr. 22), ar 2023. gada 1. janvāri stājas spēkā: 
- mainīgs apkures tarifs nākamajiem apkures periodiem, līdz jauna tarifa apstiprināšanai par vienu MWh dzīvojamās ēkās ar centralizēti piegādāto siltumenerģiju.  Ar 2023. gada 1. janvāri  apkures tarifs - 100,32 EUR bez PVN par vienu centralizēti piegādāto MWh, turpmāk tarifs tiks noteikts saskaņā ar tarifu tabulu (sk.pielikumā);

Birkas

Par cenu izmaiņām ar 2022.gada 1.novembri

Publicēts Ot, 04/10/2022 - 10:30

Informācija 
dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem
par centralizētā tīklā piegādājamās siltumenerģijas 
cenu izmaiņām 
Valkas pilsētā un Valkas pagastā no 01.11.2022.

 

SIA „Valkas Namsaimnieks” informē, ka pamatojoties uz 2022. gada 29. septembra Valkas novada pašvaldības domes sēdes lēmumu ( protokols Nr.17) , ar 2022. gada 1.novembri stājas spēkā šādas cenu izmaiņas centralizētā tīklā piegādājamai siltumenerģijai :

Siltumenerģijas realizācijas tarifi nākamajiem apkures periodiem, līdz jauna tarifa apstiprināšanai:

  • maksa par vienu MWh dzīvojamās ēkās ar centralizēti piegādāto siltumenerģiju – 86,15 EUR bez PVN.

  • maksa par viena m³ ūdensvada ūdens uzsildīšanai patērēto siltumenerģiju – 8,24 EUR/m³ bez PVN.

  • karstā ūdens cirkulācijas sistēmas uzturēšanai dzīvojamo māju telpu iekšējos tīklos vasaras periodā ( ūdens sildītājā, dvieļu žāvētājos un ūdens atdzišanas stāvvados un sadales sistēmā) dzīvojamās mājās, kurās māju ievados uzstādīti siltumenerģijas un karstā ūdens skaitītāji: maksājumu starpību par dzīvojamās ēkas patērēto siltumu, kas rodas starp ēkas siltummezgla skaitītāja rādījumu un pēc dzīvokļu karstā ūdens skaitītāju rādījumiem summas sadalīt proporcionāli dzīvokļu skaitam dzīvojamā mājā, bet ne vairāk kā EUR 8,62 no dzīvokļa mēnesī un uzrādīt dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem nosūtāmajos rēķinos ar atsevišķu ierakstu.

- maksa dzīvojamās mājas Rīgas ielā 16 dzīvokļu īpašniekiem un īrniekiem par karstā ūdens sagatavošanai mājas siltummainī un piegādei pēc siltumenerģijas uzskaites mēraparāta rādījumiem, saskaņā ar novada domes 2014. gada 27. janvāra noteikumiem Nr.4 “Valkas novada, Valkas pilsētā Rīgas ielā 16 dzīvojamā mājā patērētās siltumenerģijas sadales un maksas aprēķināšanas noteikumi.”

 

SIA „Valkas Namsaimnieks”